kwadraty
spacer oferta zapytaj kontakt
 kotły
 pompy ciepła
 wentylacja
 kolektory słoneczne
 promienniki
 nagrzewnice
 fotowoltaika


Prawie 90% zużywanej
w gospodarstwach

domowych energii przeznacza się na cele grzewcze. I tutaj głównie należy szukać środków prowadzących do obniżenia kosztów eksploatacji mieszkań. Pompa ciepła wykorzystuje odnawialną energię ze środowiska naturalnego. Zgromadzone w gruncie, wodzie gruntowej lub powietrzu ciepło słoneczne jest przy pomocy niewielkiej ilości energii elektrycznej przekształcane w komfortową energię cieplną. Pompy ciepła
przemieniają ciepło o niskiej temperaturze (nawet w zimie przy temperaturach poniżej 0°C) w ciepło o wysokiej temperaturze. Odbywa się to w zamkniętym procesie obiegowym, poprzez stałą zmianę stanu fizycznego czynnika roboczego (parowanie, sprężanie, skraplanie, rozprężanie). W ten sam sposób np. lodówka pozbywa się ciepła ze swego wnętrza oddając je na zewnątrz. W razie potrzeby, np. w szczególnie mroźne dni, pompa ciepła może zapewnić energooszczędne zaopatrzenie w ciepło pracując równolegle z innym systemem grzewczym. Obecnie produkowane pompy ciepła zapewniają na wyjściu wodę o temperaturze do 60°C.


      

Oferujemy pompy ciepła o mocach grzewczych 7,5 - 40 kW

Przegląd zalet:
 • przystosowane do dwóch trybów pracy:
  • jako samodzielne urządzenie pokrywa całkowicie potrzeby ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej
  • w biwalentnym trybie pracy współpracuje w kombinacji z drugą wytwornicą ciepła, np. z kolektorami słonecznymi
 • osiąga wysokie wskazniki mocy:
  • solanka 0°C, temperatura zasilania 35°C
  • woda gruntowa 10°C, temperatura zasilania 35°C
 • nadaje się szczególnie dla niskich temperatur roboczych systemu grzewczego, np. ogrzewania podłogowego
 • sterowany pogodowo, cyfrowy regulator obiegu grzewczego
 • w okresie letnim może służyć jako klimatyzator
spacer